Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ

WWW.ZASTRAHOVATELNO.COM e уеб сайт, имащ за цел да отговори на Вашите въпроси от областта на Застрахователното право. Тук ще намерите информация, която да Ви ориентира за Вашите права като застраховани лица (потребители на застрахователна услуга) или като трети лица, имащи право на застрахователно обезщетение за неимуществени и/или имуществени вреди. Ние ще Ви съдействаме: 

  • Да получите справедливо застрахователно обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за неимуществени и/или имуществени вреди; 
  • Да защитите своите права, когато застраховател неоснователно отказва да Ви заплати дължимото застрахователно обезщетение или Ви е изплатил по-малко от дължимото застрахователно обезщетение; 
  • Да защитите своите права, когато застраховател неоснователно забавя изплащането на дължимото Ви застрахователно обезщетение; 
  • За завеждане на дело срещу застраховател за заплащане на застрахователно обезщетение. 
  • Да защитите своите права пред Гаранционния фонд като пострадало лице, за заплащане на обезщетение за неимуществени и/или имуществени вреди, когато същите са причинени от неустановено МПС или от МПС, за което няма сключена задължителна застраховка гражданска отговроност на автомобилистите; 
  • Да защите своите права пред чуждестранен застраховател, за получаване на застрахователно обезщетение;

Също така, можем ефективно да Ви съдействаме:

  • Да защитите своите права като потребители;
  • Да получите обезщетение поради закъснял или отменен полет;
  • Да получите обезщетение за трудова злополука;
  • Да получите обезщетение от незаконни актове и действия на държавата и общините и др.