Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Регресна покана от застраховател

Въпрос, зададен от Wasko Leob

Здравейте, на излизане от паркинга на мола, бариерата се спусна преждевременно и я съборих. Дойде полиция, състави протокол за ПТП и ми написа акт. След около месец и нещо получих регресна покана от някаква застрахователна компания, с което ме уведомяват, че са заплатили обезщетение на собственика на бариерата, като аз трябва да им възстановя заплатената сума. Имат ли право да предявяват такъв регресен иск срещу мен?

Отговор

Здраейте, 

Когато застраховател по имуществена застраховка (Каско, Имущество и др.) изплати застрахователно обезщетение, тои има право да получи обратно заплатените сума от лицето, причинило увреждането (делинквента). С разпоредбата на чл. 411 от Кодекса за застраховането обаче, е въведено възражение за поредност. Това означава, че, преди да се обърне към Вас, в качеството Ви на делинквент, застрахователят по имуществената застраховка следва да предяви правата си към Вашия застраховател по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.  Чак след това, ако не получи удовлетворение на регресната си прертенията, следва да насочи регресните си права към Вас. 

Поздрави!

адв. Светослав Казаков

Facebook resize

Необходимо ли е да се посочва упълномощен водач в полицата за застраховка Каско

Въпрос, зададен от Иван Несторов

Имам въпрос за каското.
Понеже колата е на майка ми на името, но я карам само аз, с пълномощно да я представлявам пред КАТ и дриги институции. Възможно ли при настъпването на някаква щета, застраховаеля е да се заяде за това.

Отговор

Здравейете, ако при сключването на полицата застрахователят не е поставял въпрос за това, дали освен собственникът на колата, има и други оправомощени водачи, които ще я управляват, няма пречка Вие да управлявате автомобила. Освен това, за да постанови основателен отказ при настъпване нащета, застрахователят следва да докаже наличието на причинно-следствена връзка между обстоятелството че Вие, а не майка Ви в този момент, сте управлявал автомобила и настъпилото застрахователно събитие (вредите).

Поздрави!

Адвокат Светослав Казаков

Умишлен палеж - покрит или изключен риск (Каско)

Въпрос, зададен от Милчо Бонев

Здравейте, 
имам следното питане. Автомобилът ми беше опожарен на паркинга пред дома ми. Заведох щета по застраховката каско, но получих отказ, тъй като според застрахователя става дума за умишлен палеж, а застраховката ми не покрива този риск. По-късно разбрах, че застрахователната ми компания е издавала безплатен добавък, с който рискът умишлен палеж е бил включен към покритите, но аз нямам такъв Добавък. При това положение има ли някаква възможност да получа обезщетение? Благодаря Ви предварително за отделеното време!

Отговор

Здравейте, 

застрахователят не може да се осовободи от отговорност за обезщетяване на вредите, като твърди, че събитие е "умишлен палеж", без да е установен неговият причинител, без да са събрани доказателства за проявен от конкретно лице умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК за запалване на застрахования автомобил и без да има влязла в сила присъда за престъпление "умишлен палеж" по чл. 330, ал. 1 НК. Ето защо такъв отказ е неоснователн. Такова е становището и на съдебнаа практика по въпроса.

 Поздрави!

адв. Светослав Казаков

Щета на паркинг, необходим ли е протокол за ПТП от КАТ (Каско)

Въпрос, зададен от Mirena Iv

Здравейте адв. Казаков, моето питане е следното: Автомобилът ми претърпя щета на паркинга пред магазин Кауфланд в кв. Младост. Колата, която ме е ударила не е останала на произшествието. Обадих се на КАТ, но от там ми казаха, че такива ПТП не се посещават и не ми издадоха протокол за ПТП. Застрахователят ми изиска обаче протокол за ПТП, и тъй като аз не мога да представя такъв, получих отказ. Необходим ли е наистина такъв протокол за ПТП и в правото си ли е застрахователят да ми отказва плащане на това основание?

Отговор

Здравейте,

Съгласно Наредба № Iз-41 ОТ 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия, не се посещават от органите на МВР - "Пътна полиция", и не се съставят документи за  повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние. След като сте се обадили на КАТ и те са регистрирали инцидента, Вие сте изпълнили своите задължения, поради което застрахователят няма право да Ви изисква документ, за който има правна пречка да бъде издаден.

 Поздрави!

Адвокат Светослав Казаков! 

Отказ за плащане на застрахователно обезщетение поради липса на аларма (Каско)

Въпрос, зададен от Веселина Методиева

Здравейте, пиша Ви по повод кражбата на моя автомобил. Когато го застраховах, от застрахователната компания направиха оглед и ми издадоха протокол, че автомобилът ми е оборудван с фабрична аларма. Когато стана кражбата и предявих претенция за обезщетение, се оказа, че автомобилът изобщо не е имал аларма, като за това ми цитираха справка от официалния вносител. Как е възможно това и основателен ли е такъв отказ?!? За сведение, колата е нова 2009 г, Volkswagen Golf (ако това е от значение). Благодаря предварително!

Отговор

Здравейте г-жо Методиева,

Много често се получава така, че автомобилът се застрахова, без да е имал алармена система. Застрахователят обаче е бил наясно с това обстоятелство, след като негови служители са извършили оглед и са проверили системите му защита. Поради това, застрахователят няма право да Ви отказва плащане на застраховаелно обезщетение, позовавайки се на обстоятелство, което му е било известно, още при сключването на полицата. 

Поздрави! адв. Светослав Казаков