Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Заплащане на застрахователно обезщетение в занижен размер

Въпрос, зададен от Христина Тодорова

Адв. Казаков здравейте, ще Ви разкажа на кратко за нашия случай...             Навръщане от морето тази година, на кръговото кръстовище на изхода на Бургас към магистрала Тракия, автомобилът ни бе ударен от друг лек автомобил. Нашият автомобил има застраховка каско. Заведохме щетата при застрахователя, бяха извършени два огледа. След огледите ни разрешиха да си ремонтираме автомобила. Обезщетението обаче, което получхме не покрива целия ремонт, а малко повече от половината от стойността му. Можем ли да искаме доплащане? 

 

Отговор

Здравейте г-жо Тодорова, 

Съгласно Кодексът за застраховането, обезщетеието по застраховка "Каско" следва да е равно на размера на вредата към датата на настъпване на застрахоователното събитие. Във Вашия случай, при частична щета, размерът на вредата се равнява на стойността на извършеия ремонт, която стойност се определя по средни пазарни цени за части, труд и консумативи, без да се прилага овехтяване. В случай, че изплатеното Ви обезщетение е по малко от действителния размер на вредата, определен по горепосочения начин, то имате пълното право да искате доплащане на разликата. Ако застрахователят не се съгласи да доплати разликата доброволно, може да се заведе дело.

Поздрави!

Адв. Светослав Казаков 

ПТП на пешеходна пътека, каква е процедурата за получаване на застрахователно обезщетение

Въпрос, зададен от Веселин Бончев

Здравейте адв. Казаков, имам следния въпрос към Вас: Преди няколко месеца майка ми, беше блъсната от лек автомобил на пешеходна пътека в центъра на Стара Загора. Беше приета в болница със счупен таз и в момента се възстановява. Срещу виновния шофьор тече наказателно производство. Какво следва да предприемем от тук нататък, за да получи майка ми застрахователно обезщетение? Има ли срокове за предявяване на претенция срещу застрахователя на виновния шофьор? 

Отговор

Здравейте г-н Бончев, 

За да може майка Ви да получи застрахователно обезщетение, следва първо да се предяви претенция към застрахователя на шофьора, причи произшествието. За тази цел ще са необходими документи, които ще бъдат изготвени в хода на воденото по случая досъдебно производство - най-често това са съответните автотехнически и съдебномедицински експертизи, протокол за ПТП и др. Затова е необходимо да се изчака приключването на наказателното производство, поне в неговата досъдебна фаза. Срокът за приключването му по закон е до 2 месеца, но той може да бъде продължаван при необходимост. 

За предявяване на претенцията към застрахователя няма конкретен срок, единствено следва да се съблюдава погасителният давностен срок, който започва да тече от датата на ПТП-то.

 Поздрави!

Адв. Светослав Казаков 

Кражба на автомобил с оставени малък талон и др. документи в купето

Въпрос, зададен от St_Venkov

Здравейте адв. Казаков, искам да се консултирам с вас по повод кражбата на моя автомобил. Колата има застраховка Каско. Кражбата стана през месец юли тази година, в София, от паркинга пред блока където живем. Тъй като автомобилът се управлява и от съпругата ми, в колата беше малкият талон, полицата ГО, талон за ГТП и шофьорската книжка на съпругата ми. Заведохме щета към застрахователя, близо 2 месеца изчакахме докато се съберат всички документи и накрая получихме отказ за плащане. Какво може да се направи от тука нататък?

Отговор

Здравейте г-н Венков,

Откази като Вашия са доста често срещани. В Общите условия на застрахователите има клаузи, които предвиждат задължение да не се ооставят документи (вкл. малък и голем талон) в автомобила, след неговото напускане. Освен това, кражба, която е извършена докато в автомобилът се е намирал малкият талон в Общите условия на застрахователите се посочва като "изключен риск". Хубавото във Вашия случай е, че съдебната практика приема такива откази за неоснователни и осъжда застрахователя да плати застрахователно обезщетение.

Поздрави! Адв. Светослав Казаков