Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Въпрос, зададен от: Милен Чолаков

Въпрос

Здравейте, 

Имам проблем със застраховката "Каско" на лек автомобил. Застрахователят ми отказа да ми изплати обезщетение за щета на огънат калник с мотива, че в една от снимките при първичния оглед се вижда някаква драскотина. Протокол за оглед и заснемане при сключване на застраховката не съставян, а освен това, от снимката не може да се установи дали е на моя автомобил или не. Какво следва да направя при такъв отказ.
Предварително Ви благодаря !

 

Отговор

Здрравейте, наличието на драскотина на калника, не може да обоснове отказ да се заплати за деформирането на калника. Ако калникът подлежи на възстановяване (т.е. изправяне на деформациите), то следва най-малко да се заплати цената за възстановяването му. Ако не подлежи на възстановяване, следва да се заплати цената за нов калник. За заплащането на застрахователно обезщетение за останалата част от ремонта - боядисването, следва да се установи дали калникът е имал забележки по боята към момента на сключване на застрахователната полица или не. 

Поздрави!

Адв. Светослав Казаков

Facebook resize 

Въпрос, зададен от: Велина Шопова

Въпрос

Адвокат Казаков, бих искала да се обърна към Вас с молба за съвет. Това лято бях блъсната на пешеходната пътека пред мол Парадайз, в гр. София. Тежки увреждания не получих, но получих множество по-леки увреждания, от които обаче и до днес изпитвам болки. След ПТП-то, заведох застрахователна претенция за заплащане на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, като представих всички медицински документи, с които разполагах. От застрахователната компания тогава ми предложиха сума от 2 000 лв., но поискаха да подпиша споразумение, за което аз не се съгласих. Поради това и сумата не ми беше изплатена. Тъй като, както казах, продължавах и продължавам и до настоящия момент да изпитвам болки, миналия месец ходих отново на преглед. лекарят установи, че тези увреждания, които съм получила, въпреки че са леки, все още не са отшумели. Представих новите документи от лекарския преглед по щетата. Този път от застрахователната компания ми предложиха малко по-голяма сума, но тя и до този момент не ми е изплатена. Какво мога да предприема? Мога ли да получа застрахователно обезщетение без да подписвам споразумение?

Отговор

Здравейте г-жо Шопова,

Съгласно разпоредбата на чл. 108, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, когато застрахователят е определил застрахователно обезщетение, той следва да го изплати на пострадалото лице, дори то да не е съгласно да подпише споразумение. Ако не стори това, дължимото застрахователно обезщетение може да бъде получено единствено по съдебен ред. 

Поздрави!

Адв. Светослав Казаков

Facebook resize 

Въпрос, зададен от: Михаил Андреев

Въпрос

Здравейте адвокат Казаков, бих искал да се консултирам с Вас по въпрос от областта на застраховката Гражданска отговорност: Преди около година и половина претърпях ПТП като пешеходец. Бях на пешеходна пътека, но автомобилът, който идваше към мен просто не спря....шофьорът не ме бил видял. Получих счупване на дясното бедро и дясната подбедрица, поради което което ми беше направена операция и ми беше поставена метална плака и пирон. След ПТП-то предвяих претенция към застрахователната компания на виновния шофьор и те ми изплатиха обезщетение за счупването на костите на крака и разходите за операцията. До скоро състоянието ми беше стабилно, но при последния контролен преглед се установи, че са настъпили допълнителни увреждания - атрофия на мускулатурата, увреждания на нервите на крака, както и възпаление на шийката на бедрената кост, което налага извършването на още поне една операция. Имам ли право, за новонастъпилите болки и увреждания, както и за разходите, които ще бъдат направени за новото лечение, да получа допълнително застрахователно обезщетение? Благодаря Ви предварително за отделеното време! 

Отговор

Здравейте г-н Андреев,

Във Вашия случай се касае за т.нар. "ексцес". От принципа за пълно обезщетяване на понесените от застрахователно събитие вреди следва, че ако здравословното състоя ние на пострадалия бъде влошено в сравнение със състоянието, при което е било изплатено застрахователно обезщетение, на пострадалия се дължи ново застрахователно обезщетение за самото влошаване, но само ако то се намира в причинна връзка с увреждането, а не се дължи на други фактори и причини. Новото застрахователно обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост за болките и страданията само от влошаването, без да се дублира с вече присъденото за първоначалните увреждания. Ново застрахователно обезщетение за имуществени вреди се заплаща, в случай че влошаването на здравословното състояние е довело до извършването на нови разходи за лечение, рехабилитация, лекарствени средства и т.н. 
Но, ново застрахователно обезщетение не би се дължало, ако при изплащане на първоначалното застрахователно обезщетение влошаването на здравословното състояние е било предвидено и съобразено.
Правото да получите застрахователно обезщетението за влошаване на здравословното състояние възниква от момента на влошаването.

Поздрави!

адв. Светослав Казаков

Facebook resize 

Въпрос, зададен от: Димитър Силяновски

Въпрос

Адвокат Казаков, имам към Вас едно питане за щета по застраховка Каско. През месец април, тази година, беше разбит апарта ми и от метална каса бяха откраднати ключовете на моя автомобил, заедно с големия талон и неголяма сума пари. След като е разбит апартаментът и са откраднати върпсните вещи, е откраднат и личния ми автомобил, който беше в подземния гараж на кооперацията ни. Заведох щета при застрахователя по застраховката "Каско", но от там ми отказаха да ми изплатят застрахователно обезщетение поради това, че не съм представил големия талон на автомобила. Какво мога да направя, какви права имам в случая?

Отговор

Здравейте г-н Силяновски,
Oт написаното от Вас разбирам, че големият талон не е представен на застрахователя, по причина, която не е резултат от неизпълнение Ваше задължение, съгласно Общите условия към застрахователния договор. Непредставянето на Част I от свидетелството за регистрация на автомоббила (т.нар. Голям талон) не е в причинна връзка с настъпилото застрахователно събитие, поради което, предвид разпоредбата на чл. 395, ал. 5 от Кодекса за застраховането, застраховаелят е длъжен да заплати застрахователно обезщетение. Още повече, че според формираната задължителната съдебна практика на ВКС (Решение № 22/12.09.2013 г. по т. д. 679/2011 г. на II ТО) непредставянето на която и да е част от свидетелството за регистрация на застрахования автомобил не представлява неизпълнение на застрахователния договор, което е увеличило риска или предпоставило настъпването на конкретното събитие и не се намира в причинно-следствена връзка с него.

Поздрави!

адвокат Светослав Казаков

Facebook resize 

Въпрос, зададен от: Хрис Стефанова

Въпрос

Здравейте, бих желала да се консултирам с Вас по повод кражбата на автомобил. Вечерта на 1-ви с/у 2-ри октомври тази година ми откраднаха джипа - Audi Q5. Вечерта бях навън с приятели и тъй като пих 1-2 чаши вино, го оставих на паркинга до ресторанта, а аз се прибрах с такси. Джипът се застрахова от няколко поредни години при един и същ застраховател. Досега винаги са правили оглед и заснемане, когато подновявам полицата, но последния път ми казаха, че нама нужда, въпреки, че аз изрично попитах дали не трябва и тази година да мина оглед и да снимат автомобила при сключването. След кражбата заведох щета, по която застрахователя постанови отказ поради това, че автомобилът не е минал оглед и занснемане. Какво да правя, възможно ли е такъв отказ да се обори пред съда?

Отговор

Здравейте, 

за да бъде един отказ основателен, то следва обстоятелствата, поради които е отказано плащане на застрахователно обезщетение, да са значителни с оглед интереса на застрахователя. Такива, според съдебната практика, са тези обстоятелства, които са в причинна връзка с настъпилото застрахователно събитие или са препятствали възможността на застрахователя да установи обстоятелствата при които е настъпило застрахователното събитие и размера на причинените вреди. Извършването на оглед не може да се счете за обстоятелство, което е значително с оглед интереса на застрахователя, порад което и такъв отказ трудно може да се приеме за основателен.

Следва също да се посочи, че извършването на оглед, според Общите условия е задължение, не на засрахования, а на застрахователя. Затова няма как застрахователят да се освободи от отговорността си за плащане на застрахователно обезщетение, на база на собственото  си бездействие.  

Поздрави!

Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право и застрахователни дела

Facebook resize