Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Въпрос, зададен от: Димитър Силяновски

Въпрос

Адвокат Казаков, имам към Вас едно питане за щета по застраховка Каско. През месец април, тази година, беше разбит апарта ми и от метална каса бяха откраднати ключовете на моя автомобил, заедно с големия талон и неголяма сума пари. След като е разбит апартаментът и са откраднати върпсните вещи, е откраднат и личния ми автомобил, който беше в подземния гараж на кооперацията ни. Заведох щета при застрахователя по застраховката "Каско", но от там ми отказаха да ми изплатят застрахователно обезщетение поради това, че не съм представил големия талон на автомобила. Какво мога да направя, какви права имам в случая?

Отговор

Здравейте г-н Силяновски,
Oт написаното от Вас разбирам, че големият талон не е представен на застрахователя, по причина, която не е резултат от неизпълнение Ваше задължение, съгласно Общите условия към застрахователния договор. Непредставянето на Част I от свидетелството за регистрация на автомоббила (т.нар. Голям талон) не е в причинна връзка с настъпилото застрахователно събитие, поради което, предвид разпоредбата на чл. 395, ал. 5 от Кодекса за застраховането, застраховаелят е длъжен да заплати застрахователно обезщетение. Още повече, че според формираната задължителната съдебна практика на ВКС (Решение № 22/12.09.2013 г. по т. д. 679/2011 г. на II ТО) непредставянето на която и да е част от свидетелството за регистрация на застрахования автомобил не представлява неизпълнение на застрахователния договор, което е увеличило риска или предпоставило настъпването на конкретното събитие и не се намира в причинно-следствена връзка с него.

Поздрави!

адвокат Светослав Казаков

Facebook resize