Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Въпрос, зададен от: Михаил Андреев

Въпрос

Здравейте адвокат Казаков, бих искал да се консултирам с Вас по въпрос от областта на застраховката Гражданска отговорност: Преди около година и половина претърпях ПТП като пешеходец. Бях на пешеходна пътека, но автомобилът, който идваше към мен просто не спря....шофьорът не ме бил видял. Получих счупване на дясното бедро и дясната подбедрица, поради което което ми беше направена операция и ми беше поставена метална плака и пирон. След ПТП-то предвяих претенция към застрахователната компания на виновния шофьор и те ми изплатиха обезщетение за счупването на костите на крака и разходите за операцията. До скоро състоянието ми беше стабилно, но при последния контролен преглед се установи, че са настъпили допълнителни увреждания - атрофия на мускулатурата, увреждания на нервите на крака, както и възпаление на шийката на бедрената кост, което налага извършването на още поне една операция. Имам ли право, за новонастъпилите болки и увреждания, както и за разходите, които ще бъдат направени за новото лечение, да получа допълнително застрахователно обезщетение? Благодаря Ви предварително за отделеното време! 

Отговор

Здравейте г-н Андреев,

Във Вашия случай се касае за т.нар. "ексцес". От принципа за пълно обезщетяване на понесените от застрахователно събитие вреди следва, че ако здравословното състоя ние на пострадалия бъде влошено в сравнение със състоянието, при което е било изплатено застрахователно обезщетение, на пострадалия се дължи ново застрахователно обезщетение за самото влошаване, но само ако то се намира в причинна връзка с увреждането, а не се дължи на други фактори и причини. Новото застрахователно обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост за болките и страданията само от влошаването, без да се дублира с вече присъденото за първоначалните увреждания. Ново застрахователно обезщетение за имуществени вреди се заплаща, в случай че влошаването на здравословното състояние е довело до извършването на нови разходи за лечение, рехабилитация, лекарствени средства и т.н. 
Но, ново застрахователно обезщетение не би се дължало, ако при изплащане на първоначалното застрахователно обезщетение влошаването на здравословното състояние е било предвидено и съобразено.
Правото да получите застрахователно обезщетението за влошаване на здравословното състояние възниква от момента на влошаването.

Поздрави!

адв. Светослав Казаков

Facebook resize