Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Въпрос, зададен от: Наталия Петровска

Въпрос

Здравейте, въпросът ми е свързан с валидността на полицата по застраховка "Каско". След като автомобилът ми беше откраднат, заведох щета към застрахователя ми по Каско, като по щетата представих и екземпляр от сключената застрахователна полица. Явно при сключването обаче, не съм обърнала внимание, че не съм се подписала на моя екземпляр и сега съответно застрахователят ми отказва да ми заплати дължимото застрахователно обезщетение, като твърди, че полицата е невалидна. Ако заведа дело срещу застрахователя за заплащане на застрахователно обезщетение, какви са шансовете ми за успех?

Отговор

Здравейте г-жо Петровска,

Липсата на Вашия подпис в застраховаелната полица не означава непременно, че тя е невалидна. Щом застрахователят е завел щетата, изисквал Ви е документи и до момента по никакъв друг начин не е оспорвал действителността на Вашето волеизявление за сключване на полицата, не може да твърди, че застрахователен договор липсва. Подобни казуси са разглеждани нееднократно от Върховния касационен съд, който в тези случаи се е произнасял в полза на застрахованите лица.

Поздрави!

Адвокат Светослав Казаков