Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Отказ за плащане на обезщетение за надраскан преден капак (Каско)

Въпрос, зададен от: Кирил Господинов

Здравейте адв. Казаков,

Моят случай е следният: 2015 г. имах сключена застраховка Каско. По предния капак на колата имаше малки драскотини и точки от камъчета. През 2016 г. сключих нова полица, за нов  едногодишен период, при което застрахователят издаде протокол за оглед и заснемане, като в графа "липси и повреди" беше посочено "подновяване". Наскоро настъпи щета по боята на няколко детайла, включително и за боята на капака - надраскване с ключ от някой "доброжелателен" съсед, явно. Заведох щета, като за другите детайли ми беше изплатено обезщетение, но за капака получих отказ. Моля Ви за съвет, мога ли да оспря отказа дасе плати обезщетение за надраскания капак.  

Отговор

Здравейте г-н Господинов,

Във връзкас вашето запитване, следва да имате предвид, че ако е имало щета по предходната полица, тази щета е трябвало да бъде възстановена, за да може този детайл да се обхване от новата полица. Иначе ще се получи плащане два пъти за едно и също нещо. Ще го обясня с пример: както е в случая - увреждане на боята на предния капак, което са настъпило при действието на предходната полица. Завежда се щета и застрахователят заплаща за възстановяване на боята - цялостното боядисване на капака, защото това е начинът това увреждане да се оправи. Само че застрахованият взема пари, но не възстановява боята (драскотините). След време подновява полицата си, т.е. сключва нова полица за нов едногодишен период. През времето на действие на новата полица по капака се получават още драскотини. Реално нова щета не е настъпила, тъй като боята така или иначе вече е увредена - капакът така или иначе си е надраскан. Застрахователят отказва, защото ако плати пак, ще плати втори път за същото нещо. Ако обаче капакът беше смачкан, това е нова щета, тъй като вече не само боята е увредена, но и самата форма на капака. Тогава застрахователят ще трябва да плати обезщетение, но само за изправянето на капака, не и за боядисването, защото боята е била увредена преди да се сключи новата застраховка.

В случая следва да поемете разходите по възстановяването на увредения дейтайл (капак) и след като го възстановите, да отидете в офис на застрахователя, да се направи нов оглед, да се състави протокол, че детайлът е възстановен. След това вече, ако има нови щети, ще имате право на обезщетение за увреждането на този детайл.

Поздрави!

Адв. Светослав Казаков