Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

Кражба на части

Въпрос, зададен от: Радо

Защо застрахователите не изплащат скъпи, откраднати огледала и лайстни и парктроници???

Отговор

Здравейте,

В Общите условия на (почти) всички застрахователни компании съществува клауза, според която не представлява покрит риск кражбата на части, възли и агрегати от МПС, като към тази категория спадат, както казвате, кражбата на скъпоструващи части огледала, фарове, парктроници, навигационни системи, катализатори, джанти с гуми и т.н. Логиката на застрахователите е доста тривиална...частите може да не са откраднати, а да са свалени от собственика и продадени, след което той да се опитва да се "обогати" и още веднъж като претендира и застрахователно обезщетение. Затова, при кражба на части, се изплащат само вреди, които са причинени на автомобила вследствие на кражбата - като напр. увредена електрическа инсталация (прерязване на кабели) при кражба на фарове.

Съдебната практика все още е противоречива по въпроса за кражбата на части, като в някои случаи застрахователите биват осъждани да заплатят стойността на липсващата част. В доста от случаите обаче подобен иск бива отхвърлян.

.